dünya qəhvələri

espresso

₼4.00

Americano

₼4.00

Cafe Latte

₼3.50

Aromalı Latte

₼4.00

Cappucino

₼3.50

Aromalı Cappucino

₼3.50

Latte Macchiato

₼4.00

Karamel Macchiato

₼4.00

Chocolate mocha

₼4.00

ağ şokaladlı mocha

₼4.00

yerli filtir qəhvələr

₼4.00